Over Kunst&Zooi

Deze website is gemaakt in het kader van ons afstudeerproject aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam.
We hebben een site willen maken, die zowel bij CKV2 als bij CKV3 in de bovenbouw van HAVO/VWO gebruikt kan worden naast de al bestaande lesmethoden. De site moet dus gezien worden als aanvulling op en niet als vervanging van de bestaande lesmethoden.

In Kunst&Zooi worden de volgende thema’s behandeld:
• Architectuur
• Beeldende kunst
• Design
• Mode

Per thema hebben we een aantal onderwerpen uitgelicht.
We hebben geprobeerd om de site zo aantrekkelijk mogelijk te maken door het gebruik van veel beeldmateriaal en filmpjes.
Ons doel is om de leerlingen verder te laten kijken dan wat ze al weten en verbanden te laten leggen tussen kunstenaars, stromingen en theorieën.


Verantwoording

In 1998 werd in het voortgezet onderwijs de Tweede Fase ingevoerd. Onder de nieuwe vakken in de bovenbouw van HAVO en VWO waren Culturele en Kunstzinnige Vorming 2 en 3 (CKV2 en CKV3).
CKV2 (cultuurgeschiedenis) werd een theoretisch vak. Het vak CKV3 (beeldende vorming, dans, drama of muziek) kreeg een praktische invulling.
Bij CKV 2 werd de Europese cultuurgeschiedenis in zes tijdsvakken ingedeeld, vanaf de middeleeuwen tot en met de massacultuur. Anders dan bij het eerdere vak kunstgeschiedenis kwamen ook architectuur, muziek, dans, drama en film aan bod.

Inmiddels is de Tweede Fase herzien en vanaf september 2007 gaan CKV 2 en 3 op in één nieuw vak: KUNST.
Hiermee rekening houdende, hebben wij ervoor gekozen om deze site zo vorm te geven, dat deze voor zowel bij CKV2 als CKV3, en daarmee straks ook bij het vak Kunst gebruikt kan worden.
De site bevat teksten op twee niveaus: korte overzichten en uitgebreide toelichtingen. De teksten op deze site kunnen gezien worden als aanvulling op en in sommige gevallen als verdieping van de bestaande lesmethoden, maar kunnen ook gebruikt worden als aanleiding of achtergrond voor praktische opdrachten.
De bedoeling is dat deze site een hulpmiddel is om leerlingen met verschillende leerstijlen zelfstandig en actief met de stof te laten omgaan.

Kunst&Zooi is geen methode. Wel is gekeken hoe de site toegepast kan worden in de les. Er zijn slechts een aantal uitgewerkte opdrachten opgenomen. Wel hebben we er voor gekozen om des te meer opdracht suggesties te doen. Dit zijn korte handreikingen, die de docent zelf naar zijn/haar inzichten verder uit kan werken.
Bij de opdrachtsuggesties en opdrachten staan voor ons de keuzevrijheid en belangstelling van de individuele leerling centraal. Dit is te zien aan de verschillende werkvormen die aan bod komen: discussie, presentatie, praktisch werk, onderzoek en verslag.

Helaas is Kunst&Zooi nog lang niet af. Wij hebben nog vele ideeën voor de site, die we nog verder uit zouden willen werken.De auteurs van Kunst&Zooi

Van links naar rechts:

 • Renske van Wijk
 • Jeantine Poldervaart
 • Nadine van Leeuwen
 • Cathy van Dommelen

 

Bronnen

Gebruikte boeken

 • Arnason, HH: A history of modern art, Thames and Hudson, 1977
 • Dempsey, A: Encyclopedie van de Moderne Kunst: Stijlen, scholen, stromingen, Waanders Uitgevers, Zwolle 2002
 • Diverse schrijvers: De bespiegeling: CKV2 Massacultuur, EPN, Houten 2006
 • Diverse schrijvers: Palet: CKV2 Massacultuur in de 2 e helft van de 20 e eeuw, van Thiemen Meulenhoff, Utrecht 2004
 • Diverse schrijvers: Kunst in zicht: Inleiding in de kunstgeschiedenis van de 19 e en 20 e eeuw, Wolters-Noordhoff BV, Groningen 1992
 • Diverse schrijvers: Geschiedenis van de architectuur, TextCase, Groningen1996
 • Diverse schrijvers: Geschiedenis van de mode, TextCase, Groningen 2000
 • Diverse schrijvers: Jan, Jans en de Mode, Sanoma Uitgevers, Hoofddorp 2007
 • Diverse schrijvers: Kunst Wereldwijd, Spruyt, van Mantgem & De Does BV, Leiden 1991
 • Gamboni, D: The destruction of art: iconoclasm and vandalism since the French revolution, Reaktion Books, London 1997
 • Geerlings, T, Veen, T, van der: Lesgeven en zelfstandig leren: Koninklijke van Gorcum BV, Assen 2002
 • Heartney, E: Stromingen in de moderne kunst: Postmodernisme: Tate Gallery publishing, London 2001
 • Honour, H, Fleming, J: Algemene kunstgeschiedenis, Meulenhoff 10 e ed. 2002
 • Hopkins, S: Hoeden bekende ontwerpen uit de 20 ste eeuw, Libero, Kerdriel 2002
 • Itten, J: Kunst & kleur, Cantecleer, De Bilt 1973
 • Jong, K, de: Wat een kunst: Twaalf toppers uit de moderne kunst, J.H. Gottmer/ H.J.W. Becht BV, Haarlem 2001
 • Melvin, J: Architectuur begrijpen, Libero, Kerdriel 2006
 • Miller, J: Handtassen, Duel & Spanjaard, Groningen 2006
 • Pattison, A, Cawthorne : Schoenen bekende ontwerpen uit de 20 ste eeuw, TextCase, Groningen 2002
 • Visser, A, de: Hardop Kijken, Sun, Nijmegen/Amsterdam 2003
 • Visser, A, de: De tweede helft: beeldende kunst na 1945, Sun, Nijmegen 1998
 • Lauwen,T: Dutch Design van de 20ste eeuw.Bussum, Thoth 2003
 • Kintie, P: Webdesign & HTML in de praktijk, derde geheel herziene druk, Addison Wesley Longman Nederland b.v., Giethoorn/Meppel 1998
 • Salomons, C , Heijden, P, van der: Arti kort, Meulenhoff Edducatief, Amsterdam 2000
 • Little, S: Kunst begrijpen, Kerkdriel; Librero b.v. 2006Gebruikte websitesFilmmateriaalBeeldmateriaal